You have been invited to join

Astronomické štvrtky SAS pri SAV


doc. RNDr. Rudolf Gális PhD. (Owner)

Public Room Recordings


Name Thumbnails Length Users Visibility Formats
Významné výročia v nepilotovanej kozmonautike v roku 2021 (P. Kaňuk, Astronomické štvrtky SAS pri SAV)
Recorded on May 20, 2021
1 h 33 min 13 Presentation
Významné výročia v kozmonautike v roku 2021 (P. Kaňuk,Astronomické štvrtky SAS pri SAV)
Recorded on April 15, 2021
1 h 42 min 46 Presentation
Prvý vo vesmíre (P. Horňák, Astronomické štvrtky SAS pri SAV)
Recorded on April 12, 2021
2 h 14 min 143 Presentation
Temná strana svetla (J. Merc, P. Rapavý, 8. 4. 2021, Astronomické štvrtky SAS pri SAV)
Recorded on April 08, 2021
2 h 16 min 51 Presentation
Zaujímavé astronomické úkazy v roku 2021 (P. Kaňuk, 18. 3. 2021)
Recorded on March 18, 2021
1 h 6 min 56 Presentation
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.