You have been invited to join

Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Kaňuk - Zaujímavosti z kozmonautiky)


d
doc. RNDr. Rudolf Gális PhD. (Owner)

Room Recordings


Name Thumbnails Length Users Visibility Formats
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Kaňuk - Zaujímavé astronomické úkazy v roku 2023)
Recorded on
1 h 7 min 11 Presentation
Ženy a dievčatá v astronómii (B. Lešková - Ženy vo vesmíre)
Recorded on
1 h 33 min 27 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Horňák - Posledné kroky človeka na Mesiaci 
Recorded on
1 h 25 min 12 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (Exoplanéty už nie sú Sci-Fi)
Recorded on
1 h 43 min 16 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (Planéty všade naokolo)
Recorded on
1 h 33 min 7 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Horňák - 11 príbehov misie Apollo 11)
Recorded on
1 h 9 min 12 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Kaňuk - Moje kométy)
Recorded on
1 h 22 min 6 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Horňák - Prvenstvá pilotovaných vesmírnych letov)
Recorded on
1 h 38 min 12 Presentation
Ženy a dievčatá v astronómii (M. Hajduková - Meteoroidy – od zániku po pôvod)
Recorded on
1 h 8 min 25 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (Ľ. Hvizdoš - Kozmické plány na rok 2022)
Recorded on
1 h 25 min 9 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Kaňuk -Galileove objavy ďalekohľadom)
Recorded on
1 h 25 min 9 Presentation
Astronomické úkazy 2022 (P. Kaňuk, TVaT2021)
Recorded on
1 h 1 min 9 Presentation
Symbiotické záhady (R. Gális, TVaT2021)
Recorded on
1 h 29 min 11 Presentation
100 hodín astronómie SAS pri SAV   Ako sa ženy dostali do vesmíru      (Lea Szakszonová)
Recorded on
51 min 11 Presentation
100 hodín astronómie SAS pri SAV   Za (slnečnou) korónou do Čile (Róbert Barsa)
Recorded on
1 h 43 min 29 Presentation
Významné výročia v nepilotovanej kozmonautike v roku 2021 (P. Kaňuk, Astronomické štvrtky SAS pri SAV)
Recorded on
1 h 33 min 13 Presentation
Významné výročia v kozmonautike v roku 2021 (P. Kaňuk,Astronomické štvrtky SAS pri SAV)
Recorded on
1 h 42 min 46 Presentation
Prvý vo vesmíre (P. Horňák, Astronomické štvrtky SAS pri SAV)
Recorded on
2 h 14 min 143 Presentation
Temná strana svetla (J. Merc, P. Rapavý, 8. 4. 2021, Astronomické štvrtky SAS pri SAV)
Recorded on
2 h 16 min 51 Presentation
Zaujímavé astronomické úkazy v roku 2021 (P. Kaňuk, 18. 3. 2021)
Recorded on
1 h 6 min 56 Presentation
Ženy v astronómií a v kozmonautike (L. Szakszonová, 11. 2. 2021)
Recorded on
59 min 31 Presentation
Rudolf Gális - HST - 30 rokov objavov (TVaT 2020, ÚFV PF UPJŠ v Košiciach)
Recorded on
1 h 41 min 59 Presentation
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.