You have been invited to join

Astronomické štvrtky SAS pri SAV


d
doc. RNDr. Rudolf Gális PhD. (Owner)

Room Recordings


Name Thumbnails Length Users Visibility Formats
Astronomické štvrtky SAS pri SAV – Južná obloha – expedícia na Nový Zéland
Recorded on
2 h 0 min 18 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV - Svieťme si na cestu… nie na hviezdy
Recorded on
1 h 52 min 16 Presentation
Ženy a dievčatá v astronómii (Z. Kaňuchová - Vesmír v laboratóriu)
Recorded on
1 h 35 min 29 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Kaňuk - Zaujímavéhviezdy a objekty) zimnej oblohy
Recorded on
1 h 7 min 14 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (S. Amrich, O. Juhás, M. Zummer  - Astronomická olympiáda)
Recorded on
1 h 4 min 11 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Kaňuk - Zaujímavé astronomické úkazy v roku 2024) 
Recorded on
53 min 8 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (R. Barsa - Ako naplánovať jedinečnú astrofotografiu)
Recorded on
1 h 44 min 22 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Rapavý, P. Begeni  - Slovenské meteority a meteorit Kňahyňa)
Recorded on
1 h 43 min 20 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Kaňuk - Zaujímavosti z kozmonautiky)
Recorded on
52 min 7 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Kaňuk - Zaujímavé astronomické úkazy v roku 2023)
Recorded on
1 h 7 min 11 Presentation
Ženy a dievčatá v astronómii (B. Lešková - Ženy vo vesmíre)
Recorded on
1 h 33 min 27 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Horňák - Posledné kroky človeka na Mesiaci 
Recorded on
1 h 25 min 12 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (Exoplanéty už nie sú Sci-Fi)
Recorded on
1 h 43 min 16 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (Planéty všade naokolo)
Recorded on
1 h 33 min 7 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Horňák - 11 príbehov misie Apollo 11)
Recorded on
1 h 9 min 12 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Kaňuk - Moje kométy)
Recorded on
1 h 22 min 6 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Horňák - Prvenstvá pilotovaných vesmírnych letov)
Recorded on
1 h 38 min 12 Presentation
Ženy a dievčatá v astronómii (M. Hajduková - Meteoroidy – od zániku po pôvod)
Recorded on
1 h 8 min 25 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (Ľ. Hvizdoš - Kozmické plány na rok 2022)
Recorded on
1 h 25 min 9 Presentation
Astronomické štvrtky SAS pri SAV (P. Kaňuk -Galileove objavy ďalekohľadom)
Recorded on
1 h 25 min 9 Presentation
Astronomické úkazy 2022 (P. Kaňuk, TVaT2021)
Recorded on
1 h 1 min 9 Presentation
Symbiotické záhady (R. Gális, TVaT2021)
Recorded on
1 h 29 min 11 Presentation
100 hodín astronómie SAS pri SAV   Ako sa ženy dostali do vesmíru      (Lea Szakszonová)
Recorded on
51 min 11 Presentation
100 hodín astronómie SAS pri SAV   Za (slnečnou) korónou do Čile (Róbert Barsa)
Recorded on
1 h 43 min 29 Presentation
Významné výročia v nepilotovanej kozmonautike v roku 2021 (P. Kaňuk, Astronomické štvrtky SAS pri SAV)
Recorded on
1 h 33 min 13 Presentation
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.