You have been invited to join

QPR1 Programovanie - Scratch


Ľ
Ľubomír Šnajder (Owner)

Room Recordings


Name Thumbnails Length Users Visibility Formats
QPR1 Programovanie - Scratch - Výpočty 1
Recorded on
1 h 29 min 26 Presentation
QPR1 Programovanie - Scratch
Recorded on
1 h 16 min 3 Presentation
QPR1 Programovanie - Scratch - Klony (Vianočný pozdrav). Dr. Scratch. Konzultácia k skúškovým úlohám
Recorded on
1 h 38 min 27 Presentation
QPR1 Programovanie - Scratch -  Práca s textami 2
Recorded on
1 h 34 min 22 Presentation
QPR1 Programovanie - Scratch - Práca s textami 1
Recorded on
1 h 37 min 20 Presentation
QPR1 Programovanie - Scratch - 2. hodnotení zadanie. Tvorba hier (cykly s podmienkou, časovač, dotýkaš sa)
Recorded on
1 h 36 min 29 Presentation
QPR1 Programovanie - Scratch - Konzultácia
Recorded on
1 h 29 min 14 Presentation
QPR1 Programovanie - Scratch - Výpočty 1 (s vetvením)
Recorded on
1 h 37 min 25 Presentation
QPR1 Programovanie - Scratch - 1. hodnotené zadanie. Práca s melódiami. Príkaz vetvenia.
Recorded on
1 h 33 min 24 Presentation
QPR1 Programovanie - Scratch - Kreslenie - procedúry s parametrami
Recorded on
1 h 40 min 28 Presentation
QPR1 Programovanie - Scratch - Kreslenie - procedúry bez parametra
Recorded on
1 h 44 min 26 Presentation
QPR1 Programovanie - Scratch - Kreslenie - príkaz opakuj
Recorded on
1 h 42 min 26 Presentation
QPR1 Programovanie - Scratch - Príbehy 2
Recorded on
1 h 42 min 24 Presentation
QPR1 Programovanie - Scratch- Úvod. Príbehy 1
Recorded on
1 h 42 min 34 Presentation
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.